I Believe

Released: 2003

Publisher: Hugverkaútgáfan/RINDI

Credits:

Producer, Jon Kjell Seljeseth – Arrangement, Jon Kjell, Johann Helgason – Musicians: Jon Kjell, programming, keyboards – Guðmundur Pétursson, guitar – Jóhann Hjörleifsson, drums – Jóhann Ásmundsson, bass – Johann Helgason, Acoustic Guitar – Engineers: Gunnar Smári Helgason, Axel Einarsson – Mix Þórir Úlfarsson, Jon Kjell Seljeseth
© 2003 Hugverkaútgáfan/RINDI